Rozwój literatury NA

Od początków NA, potrzeba oficjalnej literatury NA była oczywista. Niestety, proces tworzenia i zatwierdzania oficjalnej literatury NA był świadkiem jednych z najbardziej kontrowersyjnych okresów debaty w ramach Wspólnoty. Chociaż Żółta Książeczka, Mała Biała Książeczka były używane w latach 60. i 70., wiele osób pragnęło mieć bardziej szczegółową książkę na temat zdrowienia, analogiczną do „Wielkiej Księgi” Anonimowych Alkoholików. Na niektórych spotkaniach oferowano literaturę AA, podczas gdy inne rozważały napisanie własnych książek na temat zdrowienia. Jedna grupa planowała nawet wydrukować nielegalną wersję Wielkiej Księgi AA z każdym wystąpieniem słowa „alkohol” zastąpionym słowem „narkotyki”. Uznano potrzebę jednolitego tekstu zatwierdzonego przez „sumienie grup” Wspólnoty i w październiku 1979 r. w Wichita w stanie Kansas odbyła się pierwsza Światowa Konferencja Literatury NA.

Podczas gdy poprzednia literatura została napisana przez zaledwie kilku uzależnionych (głównie przez Jimmy’ego Kinnona), tekst podstawowy NA został napisany jako masowa współpraca między setkami ludzi. W ciągu trzech lat odbyło się w sumie siedem Światowych Konferencji Literackich, wszystkie otwarte dla każdego uzależnionego, który chciałby pomóc. Postanowiono, że jako zarys książki posłuży Mała Biała Książeczka, uzupełniając i rozszerzając poruszane w tym tekście tematy.

W listopadzie 1981 roku sfinalizowana wersja została rozesłana do wszystkich NA do zatwierdzenia, a tekst został zatwierdzony większością 2/3 wymaganą do przejścia. Jednak po przejściu publikacja została wstrzymana z powodu ożywionej niezgody pomiędzy Biurem Służb Światowych a członkami, którzy napisali książkę dotyczącą kilku kluczowych zdań opisujących naturę Organizacji Służby Światowej i innych jednostek służby NA. Książka została wydrukowana w 1983 roku z usuniętymi fragmentami. Drugie wydanie, które przywróciło fragmenty, szybko wstrzymano na żądanie Wspólnoty. Pospieszne głosowanie, które wymagało od Regionalnych Przedstawicieli Służby odpowiedzi w ciągu 60 dni (chociaż większość regionów spotykało się tylko co 90 dni), uniemożliwiając faktyczne przeprowadzenie ankiety w grupach NA i ponowne członkostwo, usunęło zdania w trzecim wydaniu.[25]

W 1986 r. zatrudniono profesjonalnych redaktorów i pisarzy, aby ulepszyć Tekst Podstawowy, tak aby był bardziej spójny pod względem tonu i stylu. Powstałe czwarte wydanie, wydane w 1987 roku, zostało nieprawidłowo zrecenzowane i miało wiele problemów, w tym brakowało 30 wierszy i tekst niezgodny z inną literaturą NA. Wydanie piąte zostało wydane w 1988 roku, rzekomo naprawiając te problemy.

W 2004 r. WSC zainicjowało projekt rewizji Tekstu Podstawowego. Ta nowa edycja usunie niektóre osobiste historie z piątej edycji i uzupełni pozostałą część oryginalnych historii bardziej zróżnicowanymi osobistymi historiami z całego świata. Pierwsze 10 rozdziałów miało pozostać bez zmian. Poza tym przedmowa i strona „Symbol” pozostałyby takie same. Istnieje nowa przedmowa, ale pierwotna przedmowa będzie nosiła nazwę „Przedmowa do Wydania Pierwszego”. Wprowadzono kilka innych zmian w strukturze książki, w tym układ i ułożenie treści książki, przy jednoczesnym zachowaniu jasnego i niezmienionego oryginalnego przekazu. Zadanie wyboru tych historii zostało powierzone z Biura Służb Światowych na spotkaniach regionalnych, na spotkaniach Regionalnego Komitetu Służby, a następnie na spotkaniach indywidualnych grup domowych, gdzie każdy członek miał okazję zapoznać się z nowym tekstem.

Kiedy 1 września 2006 ukazał się Projekt Zatwierdzający, rozprowadzono 7500 egzemplarzy (4493 egzemplarzy przesłano pocztą, a 309 egzemplarzy było kopiami elektronicznymi pobranymi przez członków). Przybliżona liczba otrzymanych danych wynosiła 350 sztuk, z czego 60 procent pochodziło od osób fizycznych, 17 procent pochodziło z grup, a 23 procent pochodziło z komitetów. Ponad 20 procent (161) przesłanych osobistych historii pochodziło spoza Stanów Zjednoczonych. Zgłoszenia nadeszły z następujących krajów (chociaż później nadesłano więcej osobistych historii, a dodatkowe statystyki są nieznane):

 • Argentyna
 • Australia
 • Bangladesz
 • Belgia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Kolumbia
 • Egipt
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Indie
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Japonia
 • Meksyk
 • Nepal
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Portoryko
 • Rosja
 • Arabia Saudyjska
 • Singapur
 • Afryka Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Trynidad
 • Turcja
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone
 • Wenezuela
 • Indie Zachodnie

Szósta edycja tekstu podstawowego NA została zatwierdzona z ponad czterdziestoma nowymi „osobistymi historiami” z całego świata. Ze względu na dodanie tak wielu nowych historii o doświadczeniach członków NA, jest on większy niż wszystkie wcześniejsze edycje. Po szybkiej serii pięciu wydań w latach 80. była to pierwsza nowa edycja od dwudziestu lat.

1 października 2008, piąta edycja została zastąpiona szóstą edycją w inwentarzu Światowych Służb Anonimowych Narkomanów na NA.org. Kopie tekstu podstawowego są sprzedawane lub rozdawane za darmo na koszt grupy na spotkaniach NA i są dostępne w ponad 30 różnych językach. Miliony zostały sprzedane na całym świecie i były przydatne dla wielu uzależnionych.

*W Polsce nadal korzystamy z piątej edycji