Witajcie!

W związku ze zbliżającą się Konferencją Służb Światowych jako Region mamy szansę być częścią sumienia grupy całej Wspólnoty NA. Zgodnie z zapowiedzią z warsztatów na ZG przesyłamy Wam komplet materiałów potrzebnych/pomocnych przy głosowaniu na Wnioski na Konferencję Służb Światowych 2023.

W załącznikach znajdziecie:

– Spis wniosków w formacie doc. i pdf (wersja dwujęzyczna)

– Prezentację z warsztatów uzupełnioną o dodatkowe slajdy

– Nagranie audio z warsztatów Krótki przewodnik dotyczący głosowania- Diagram przedstawiający strukturę służb

– Oryginał dokumentu z wnioskami (w języku angielskim) – wnioski z objaśnieniami można znaleźć na stronach 11-60, w dalszej części znajdują się też dokumenty, o których mowa we wnioskach (w wersjach dotychczasowych i z naniesionymi poprawkami)

– Tłumaczenie Ustępu 3 FIPT do Wniosku 2

Oprócz tego przesyłamy dwa linki:

1. Link do ankiety DLA KAŻDEGO CZŁONKA NA dotyczącej tworzenia nowej literatury i edycji istniejącej.

https://www.surveymonkey.com/r/wsccarsurveypolish_23

GŁOSOWAĆ MOŻNA DO 1 KWIETNIA 2023 – po tym czasie ankieta nie będzie już dostępna

2. Link do ankiety DLA GRUP do głosowania nad wnioskami CAR na Konferencję Służb Światowych 2023.

https://forms.gle/zyNcP6FZ8sdqJuLa6

Poproszę Was o zagłosowanie najpóźniej 31 marca 2023 r.

Wtedy jako delegat przekazuję głosy we wstępnym sondażu. 

PS. Jeśli grupie nie uda się do tego czasu zagłosować, w dalszym ciągu można oddać głos, a ostateczne wyniki wezmę pod uwagę podczas głosowania na Konferencji, jednak nie będą widoczne we wstępnych wynikach. 

Wdzięczni za służbę,

Jadwiga 

Delegat Regionu Języka Polskiego NA

Jan

Zastępca Delegata


Załączniki:

Zapis audio z warsztatów “Wnioski CAR”, które odbyły się podczas Zgromadzenia Grup 2023: https://drive.google.com/file/d/1j9h3LcadC-efD6ahmz2Wfh4WVfXvdzAM/view

Pozostałe załączniki:


Nowe załączniki: