Komitet d/s Informacji Publicznej

  Kontakt dla pracowników ośrodków odwykowych, szpitali, więzień, organizowanie prezentacji dla profesjonalistów:

   Informacja Publiczna NA w Polsce
  ul. Lwowska 15/6
  00-660 Warszawa
   +48 534 054 370 (17:00-20:00)
   info@anonimowinarkomani.org

  Komitet ds. Szpitali i Instytucji

  Kontakt dla pracowników szpitali i więzień, organizowanie mitingów w tych instytucjach:

   Komitet ds. Szpitali i Instytucji
   +48 690 190 780 (pn-pt 10:00-14:00)
   szpitaleinstytucje@anonimowinarkomani.org

  Obsługa Serwisu Internetowego

  Kontakt z redakcją serwisu
   kontakt@anonimowinarkomani.org

  Zapytania dotyczące mityngów, aktualizacja i dodanie danych o mitingach
   mityngi@anonimowinarkomani.org

  Webmaster, kwestie techniczne
   webmaster@anonimowinarkomani.org

  Komitety i Delegaci

  Komitet Sterujący Regionu Polskiego
   komster@anonimowinarkomani.org

  Delegat Regionu
   rd-poland@anonimowinarkomani.org

  Komitet d/s Tłumaczeń Literatury NA
   tlumaczenia@anonimowinarkomani.org

  Komitet d/s Internetu
   komitet.internet@anonimowinarkomani.org