Jak założyć mityng?

Publikacja z dn. 02.11.2019

Zainteresowało Cię to, co przeczytałeś i usłyszałeś o Wspólnocie Anonimowych Narkomanów? Jesteś przekonany do znaczenia jakie w procesie zdrowienia ma wzajemna pomoc udzielana jednemu uzależnionemu przez drugiego uzależnionego? Akceptujesz sposób w jaki Wspólnota prowadzi swoją działalność i jest zorganizowana? Akceptujesz prostotę naszego zorganizowania polegającą na wynajmowaniu lokalu na nasze mityngi, samowystarczalności finansowej, nieprofesjonalnej i bezpłatnej pomocy udzielanej sobie nawzajem, działalności ograniczonej tylko do jednego celu: niesienia posłania NA uzależnionemu, który jeszcze cierpi? Czy przekonało Cię to do Wspólnoty NA na tyle, że chcesz się do niej przyłączyć lub chcesz zaproponować to komuś ze swoich znajomych czy podopiecznych, a w Twoim mieście nie ma grupy NA? Na podstawie naszego zbiorowego doświadczenia mamy dla Ciebie kilka sugestii, które pomogą Ci zacząć.

1. Jeżeli nie ma grupy NA w Twoim środowisku?

W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie grupy NA. Przedsięwzięcie to może wydawać się skomplikowane, lecz w rzeczywistości tak nie jest. Aby to jeszcze bardziej ułatwić przygotowana została broszurka: Książeczka grupy, która została opracowana w oparciu o istniejące doświadczenie. Zawiera ono potrzebne informacje do rozpoczęcia działalności przez grupę. Broszurkę można znaleźć na serwerach światowego NA: https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/pl/PL_GroupBklt.pdf Książeczka grupy zawiera wiele podstawowych wskazówek dotyczących zorganizowania się grupy NA, prowadzenia mityngów itp. Profesjonaliści przeważnie spotykają się z trzema przeszkodami przy powstawaniu grupy NA. Przekazujemy kilka pomysłów, sugestii i rozwiązań, które można wykorzystać w wypadku gdy natrafimy na trudności. Profesjonalista, który w sposób bezpośredni dąży do powołania grupy NA, może doprowadzić do sytuacji, w której grupa NA zostanie uznana za jemu podporządkowaną, a nawet za część instytucji lub organizacji, której jest on pracownikiem. Przez taki sposób działania, łamane są dwie podstawowe zasady, które umożliwiają zdrowienie według Programu NA oraz rozwój Wspólnoty. Te dwie zasady to:
  • Niezależność
  • Finansowa samowystarczalność
Jeżeli grupa podejmuje swoją działalność w ośrodku terapeutycznym, rehabilitacyjnym lub podobnym, bardzo pomocnym jest podkreślenie różnic między ośrodkiem czy inną instytucją, a Wspólnotą NA. Chodzi o to, by uzależnieni biorący udział w mityngach, postrzegali grupę NA jaką osobną i niezależną Wspólnotę, a nie tylko część terapii zapewnianej przez ośrodek. Po rozpoczęciu działalności, zalecamy inicjatorowi, aby przekazał prowadzenie mityngu uzależnionym, tak aby jak najszybciej mogli oni stosować zasadę: „Jeden uzależniony pomaga drugiemu uzależnionemu”. Drugą kwestią, z jaką można się spotkać, jest dostęp do literatury zaaprobowanej przez Wspólnotę NA. Uzależnieni i profesjonaliści zainteresowani powołaniem grupy NA mogą otrzymać również podstawowy komplet literatury NA dostępnej w języku polskim po wysłania zamówienia do Biura Literatury. Trzecią sprawą, z jaką stykają się profesjonaliści przy tworzeniu grupy NA, jak wynika z naszego doświadczenia, jest utrzymanie różnicy między NA a innymi podobnymi wspólnotami, szczególnie ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Zjawisko to może mieć uzasadnienie w pochodzeniu NA, które wywodzi się od AA i używa tej podstawy w zdrowieniu z choroby uzależnienia, opartej na Dwunastu Krokach AA. Jednakże Program zdrowienia NA jest Programem różnym od AA. NA „zajmuje się „ powrotem do zdrowia uzależnionych, niezależnie od zażywanej przez siebie substancji chemicznej lub ich kombinacji, AA skupia swoją działalność wyłącznie na alkoholizmie. Wierzymy, że dla uzależnionego szukającego powrotu do zdrowia pomocnym jest odróżnienie jednej wspólnoty od drugiej, aby ustrzec zainteresowanego uzależnionego przed możliwością pomyłki co do pełnionych służb przez obie wspólnoty. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz literatury prosimy skontaktować się np. z Komitetem ds. Informacji Publicznej bądź z Biurem Literatury NA w Polsce. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt.

2. W praktyce:

Rejestracja Grupa sama wybiera nazwę i decyduje o formie działania poprzez głosowanie członków (tzw. sumienie grupy), po czym komunikuje swoje założenie na stronie NA wysyłając informację na adres email: mityngi@anonimowinarkomani.org – rejestrując mityng z podaniem czasu i miejsca jego odbywania się. Ma to na celu rozpropagowanie jego istnienia, tak aby jak najwięcej cierpiących uzależnionych mogło odnaleźć drogę zdrowienia poprzez NA. Okręg Następnie grupa może przystąpić do „Okręgu”. Jest to struktura zrzeszającej grupy z danego obszaru, gdzie reprezentanci grup – tzw. delegaci – dzielą się doświadczeniem i pomagają sobie nawzajem w rozwoju wspólnoty. Najczęściej decyzja o przystąpieniu do konkretnego okręgu podejmowana jest ze względów geograficznych. Na stronie internetowej NA znajduje się mapka z podziałem na okręgi. Przystąpienie do okręgu wspiera grupę w rozwoju. Aby przystąpić do okręgu, delegat grupy kontaktuje się z danym okręgiem z zapytaniem, gdzie i kiedy odbędzie się następna konferencja okręgu. Poprzez uczestnictwo w takiej konferencji deklaruje przystąpienie. Tę informację również przesyła na stronę NA, tak, aby można było grupę formalnie dopisać do okręgu. Mail na adres: kontakt@anonimowinarkomani.org

3. Literatura NA:

Pakiet Startowy to komplet informacyjny adresowany do uzależnionych, którzy mają zamiar powołać w swoim środowisku grupę NA oraz profesjonalistów i każdej osoby zainteresowanej powołaniem grupy NA. W celu otrzymania literatury NA w formie tzw. Pakietu Startowego należy zgłosić się mailowo na adres: mityngi@anonimowinarkomani.org podczas rejestracji mityngu podać informacje o potrzebie otrzymania pakietu startowego. Po zamówienie należy się zgłosić z informacją o nowopowstałym mityngu wraz z adresem wysyłki i numerem telefonu w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności w adresie.