Kochani uzależnieni witamy was na stronie projektu Historie osobiste. Celem projektu “Historie osobiste PL” jest zebranie historii osobistych polskojęzycznych członków NA w formie pisemnej. Pomysł narodził się w wyniku prac nad tłumaczeniem historii osobistych członków NA z całego świata, zawartych w VI edycji “Tekstu podstawowego”. Tekst Podstawowy i Mała Biała Książka (lub Biała Książeczka) zawierają zbiór historii osobistych. Członkowie Anonimowych Narkomanów (NA) z całego świata zawsze wysoko cenili sobie posiadanie takiego zbioru. Jeśli chodzi o osiągnięcie wspólnych więzi, kluczem jest identyfikacja. Historie osobiste pomagają w osiągnięciu tego celu, reprezentując unikalne osobiste doświadczenia z danego obszaru i/lub określonej grupy językowej. 

Pierwsza próba zbierania historii z regionu języka polskiego miała miejsce w roku 2016 – nadesłano wtedy tylko 1 historię. Tym razem liczymy na więcej! Z zebranych historii wyłonione zostanie 7 historii – trafią one do Białej Książeczki, której wydanie planujemy. W następnych krokach chcielibyśmy również, aby historie te trafiły do polskojęzycznej VI edycji Tekstu Podstawowego. Pozostałe historie trafią do archiwum i być może zostaną wykorzystane przy innej okazji.

Pamiętaj, że łączy nas siła doświadczenia i nadzieja na możliwość zdrowienia i odnalezienia nowego sposobu życia bez narkotyków. Język, to coś nad czym można popracować, natomiast w twojej historii istotne jest twoje doświadczenie. Podziel się nim! Jeśli ktoś poprosi cię o spisanie twojej historii potraktuj to jak służbę.

Wymagania

1 rok czystości
Praca ze sponsorem na programie NA
2 strony A4

Jak to zrobić?

Przeczytaj wskazówki dla piszących poniżej
Spisz swoją historię i wypełnij formularz zrzeczenia się praw autorskich w terminie do 1 września 2024 r.
Wyślij na historieosobiste@anonimowinarkomani.org

Wskazówki dla członków NA piszących historie osobiste

Poniższe wskazówki są dla członków NA, którzy chcą napisać lub przesłać swoje historie osobiste, uwzględniając to co może, a co nie może być w nich zawarte.
Opisanie pierwszego razu, gdy usłyszałaś/eś o NA i swojego pierwszego mityngu lub kontaktu z członkami NA może pomóc w pokazaniu, jak program zaczął działać w twoim przypadku. Na przykład, niektórzy z nas wracali na mityngi przez jakiś czas, zanim zobaczyli, że zdrowienie jest dla nich możliwe. Dzielenie się tymi doświadczeniami może pomóc wciąż cierpiącemu uzależnionemu odnieść się do agonii, której mogłaś/eś doświadczać i przepracować własne zmagania. Sprawdzonym przewodnikiem w pisaniu, jest mówienie tego co masz na myśli i zachowanie prostoty.
Nie jest konieczne trzymanie się jakiejś konkretnej formuły lub stylu, aby podzielić się użyteczną i znaczącą historią. Twoje doświadczenia, które pozwoliły ci zwrócić się o pomoc będą rezonować i będą znaczące dla nich.
Przypominamy w naszej literaturze, że „Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś, jakie miałeś powiązania, co robiłeś w przeszłości, jaki posiadasz majątek. Interesuje nas tylko to, co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy Ci w tym pomóc.” (IP #1 Kto, Co, Jak i Dlaczego). Dzielenie się twoim osobistym doświadczeniem, może dotykać niektórych lub wszystkich obszarów, o którym mówimy, że nas nie interesują; sugerujemy jednak, abyś powstrzymał/a się od tych opisów, jak tylko jest to możliwe. Zamiast tego, podziel się przesłaniem nadziei i szansy na nowe życie dla uzależnionego, który wciąż cierpi.
Twoje historie powinny zawierać coś o tym, jak to było w aktywnym uzależnieniu, co się stało, i jak to jest w zdrowieniu.
Oryginalne angielskojęzyczne historie z Małej Białej Książki nie spełniały żadnych obecnych kryteriów oceny i mogą, ale nie muszą, przejść dzisiejszą ocenę. Wiele naszych wspólnych doświadczeń pochodzi z tych historii. Używanie języka ulicy i odnoszenie się do konkretnych narkotyków w tych historiach, czasem je datowało i utrudniało osobistą identyfikację z nimi.

Dlatego też, zanim zaczniesz pisać, proszę przeczytaj uważnie te wskazówki i pamiętaj o następujących kwestiach:

Używanie wulgaryzmów osłabia duchowe przesłanie, i takie wyrażenia będą usuwane przed opublikowanie historii.
Proszę unikaj używania slangu, ponieważ powoduje on trudności w zrozumieniu w innych miejscach i kulturach, jak również w tłumaczeniach.
Odniesienia geograficzne powinny się pojawiać tylko tam, gdzie jest to stosowne.
Historie powinny opierać się na zdrowieniu i nadziei. Opowiadaj w prosty sposób i nie przesadzaj. Pamiętaj, że jest to uczciwy program.
Nie datuj materiałów odniesieniami do czasów czystości lub konkretnych lat. Przekazuj upływ czasu w kategoriach ogólnych (takich jak miesiące lub lata) aby materiał był bardziej przydatny w przyszłości.
Nazwy nie powinny być używane, uwzględniając odniesienia do sławnych ludzi, organizacji i instytucji. (zobacz Tradycja 10)


Zarys fabuły


Identyfikacja
Rozpocznij proszę swoją historię osobistą od skupienia się na schematach zażywania, uczuć, zachowań oraz jak one postępowały. Odnoś się do konkretnych narkotyków, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do rozwoju historii. Naszym problemem nie jest konkretna substancja, jest nim choroba uzależnienia. Nasze historie mogą się od siebie różnić, ale istnieją uczucia, zachowania i okoliczności, które są bardzo podobne, niezależnie od wieku, rasy, religii czy położenia geograficznego. Te podobieństwa są tym co prowadzi do identyfikacji. Celem identyfikacji jest stworzenie empatii. Empatia jest językiem serca. Różnice kulturowe są dodatkowym aspektem naszej historii, ale nie powinny umniejszać faktu, że istnieje znacznie więcej podobieństw i „więzi, które nas łączą” pomiędzy nami, niż rzeczy które nas dzielą.


Punkt zwrotny
Co skłoniło cię do proszenia NA o pomoc (nie radzenie sobie, pustka, konsekwencje, desperacja, strach, itd.)? Podziel się tym, jak uzależnienie zmieniło twoje wyobrażenie o życiu i poczucie rzeczywistości, zabrało marzenia, kosztowało możliwości, zniszczyło więzi emocjonalne itd.


Zdrowienie
Jakie konkretne działania podjąłeś/ęłaś, aby rozwinąć i utrzymać twoje zdrowienie (mityngi, kroki, relacje sponsorskie, służba, duchowość itd.)? Jakie konkretne problemy i rozwiązania były częścią twojego zdrowienia? Jak zmieniło się twoje życie dzięki zdrowieniu? Dołącz przykład lub dwa, aby to zilustrować.


Etapy wzrostu duchowego i zrozumienia
Podziel się praktycznymi przykładami tego jak zastosowałaś/eś zasady duchowe w twoim życiu (takie jak uczciwość, otwartość umysłu, gotowość, akceptacje, poddanie itd.) Jak te zasady duchowe pomogły w twoim wzroście i jak ewaluowało twoje rozumienie zdrowienia?

Przestrzeganie tych wskazówek znacznie ułatwia innym recenzowanie każdej z historii osobistych. Wszystkie historie będą przechowywane w naszych archiwach do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że otrzymałaś/eś i podpisałaś/eś Formularz Zrzeczenia się Praw Autorskich od swojego komitetu ds. historii osobistych. Historie nie mogą zostać opublikowane, dopóki nie podpiszesz formularza rezygnacji.

Poszukujemy redaktorów

Do wyboru historii, które trafią do publikacji potrzebny jest nam zespół służebnych, którzy w ramach służby, będą czytać i oceniać nadesłane historie za pomocą formularza oceny, zawierającego pytania dotyczące posłania NA. Historie będą “anonimizowane” przez koordynatora komitetu i redaktorzy będą oceniać historie nie wiedząc kto je napisał. Na podstawie formularzy oceny wyłonimy historię, które w naszym mniemaniu najlepiej będą prezentować posłanie NAdziei o tym, że można utracić obsesję zażywania i znaleźć nową drogę życia. Chcielibyśmy, aby taki podkomitet składał się z ok. 10 służebnych. Dlatego też zachęcamy Was do zgłaszania się do tego podkomitetu. Chcemy przy tym zaznaczyć, że służba ta wyklucza możliwość przesłania historii osobistej i odwrotnie. W dalszych krokach po wyłonieniu 10 historii będziemy pracować nad redagowaniem tekstów wraz z autorami historii. Ze względu na rozciągłość czasową projektu przewidujemy, że służba ta może trwać nawet do 2 lat. Aby zgłosić się do tego podkomitetu prześlij CV na adres historieosobiste@anonimowinarkomani.org . Wymagania do tej służby to:
3 lata czystości
Relacje sponsorskie – ze sponsorem i sponsorowanymi
Praca na programie NA

Materiały do pobrania