NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do tej wspólnoty, jest pragnienie, żeby przestać je zażywać. Sugerujemy każdemu, aby zachował otwarty umysł i był dla siebie wyrozumiały. Nasz program to zestaw zasad sformułowanych w sposób na tyle przystępny, abyśmy mogli kierować się nimi w naszym codziennym życiu. Ich najważniejszą zaletą jest to, że są skuteczne.

Uczestnictwo w NA nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań. Nie jesteśmy zależni od innych organizacji, nie mamy opłat wpisowych ani członkowskich, nie musimy podpisywać żadnych deklaracji ani nikomu niczego obiecywać. Nie jesteśmy związani z żadnymi organizacjami politycznymi, religijnymi, z organami ścigania, nie podlegamy niczyjej kontroli. Dołączyć do nas może każdy, bez względu na wiek, rasę, orientację seksualną, poglądy, przynależność religijną lub jej brak.

Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś, jakie miałeś powiązania, co robiłeś w przeszłości, jaki posiadasz majątek. Interesuje nas tylko to, co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy. Ci w tym pomóc. Nowoprzybyły jest najważniejszą osobą na każdym mityngu, ponieważ możemy zachować to, co mamy jedynie poprzez dzielenie się tym z innymi. Doświadczenie wspólnoty nauczyło nas, iż ci, którzy regularnie uczestniczą w naszych mityngach, pozostają czystymi.